fbpx
Cover FB FizjoDofinansowania
Angitia

Angitia

Cześć, tu Akademia Angitia!
Tworzymy, rozwijamy i organizujemy szkolenia dla fizjoterapeutów, lekarzy i masażystów.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS – mini poradnik

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i jest przeznaczony na dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Co do zasady środki przyznane w danym roku w ramach KFS muszą zostać wydatkowane i rozliczone w tym samym roku kalendarzowym.  Dofinansowanie z KFS jest prostym procesem nie wymagającym dużego zaangażowania.

Aby otrzymać dofinansowanie z KFS należy spełnić jedno z poniższych kryteriów: 

• być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (wniosek składa pracodawca)

• prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać co najmniej 1 osobę na umowę o pracę bez względu na wymiar czasu pracy

Wysokość dofinansowania z KFS

Pracodawca zatrudniający powyżej 10 osób – 80% dofinansowania, 20% wkładu własnego.
Pracodawca zatrudniający poniżej 10 osób – 100% dofinansowania.

Ważne! Całość dofinansowania z KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Jak ubiegać się o dofinansowanie

Proces rozpoczynamy od weryfikacji dostępności środków w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zatrudnienia.

Terminy naboru wniosków odbywa się zwykle we wszystkich powiatach w I lub II kwartale roku. Dodatkowo urzędy pracy ogłaszają kolejne tury naboru wniosków w ramach niewykorzystanych środków lub/i nabory w ramach rezerw, czyli dodatkowych środków uzyskanych od Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku przez pracodawcę. Weryfikacja wniosku i wydanie decyzji trwa min. 30 dni kalendarzowych. Po przyznaniu środków pracodawca podpisuje umowę w Urzędzie Pracy osobiście lub przez internet. Cały proces kończy się po odbyciu szkolenia. Należy jeszcze tylko przedstawić w urzędzie pracy potwierdzenie odbycia kursu – wymagane dokumenty określa Urząd Pracy w umowie.

Dofiansowanie z KFS – ważne informacje

• Przyznane dofinansowanie Urząd Pracy przelewa do pracodawcy przed rozpoczęciem kursu.
• Środki można przeznaczyć na szkolenia i pracowników wpisanych we wniosku.
• Ilość składanych wniosków na jednego pracownika jest nielimitowana. Limitem objęta jest suma pozyskanego dofinansowania na jednego pracownika, która nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.
• Wnioski można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia w pozyskaniu wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy. Z nami zawsze wiesz kiedy zaczyna się nabór wniosków.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email