Jak uzyskać dofinansowanie z KFS – mini poradnik

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i jest przeznaczony na dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Co do zasady środki przyznane w danym roku w ramach KFS muszą zostać …

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS – mini poradnik Read More »